Induct gaat nieuwe Cleanroom in Nigeria bouwen

Afgelopen week zijn wij op bezoek geweest in Nigeria om de mogelijkheden te onderzoeken voor het bouwen van een schone food safe productieruimte in een bestaande hal. Momenteel is het rommelige ruimte en wordt de oude bestaande productielijn gesloopt. De situatie is verre van hygiënisch. Het is de bedoeling dat hier begin volgend jaar food safe geproduceerd wordt. Induct gaat hiervoor 700m2  schone ruimte leveren en natuurlijk het complete klimaatsysteem met schone lucht.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Druk op enter om te zoeken

De nieuwe bedrijfsvideo van Induct staat online