Modelleren met BIM

Induct werkt momenteel gezamenlijk in één BIM-model aan het ontwerp en oplevering van een afzuiginstallatie van chemicaliënkasten. Samenwerken in een proces dat tot een goede BIM (Building Information Modelling) leidt, vraagt om duidelijke afspraken. Om te bepalen in welke Levels of Detail (LOD) getekend moet worden maken wij gebruik van het Induct handboek. Deze geeft duidelijkheid over de aanpak van een tekening. Het opzetten van een eigen BIM-model getekend in Revit wordt afgestemd op de fase van het project, een praatplaatje of een compleet gespecificeerd ontwerp.

Building Information Modelling (BIM)

BIM is de oplossing die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedurende een heel bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) model. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continue beschikbaar en altijd actueel.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Druk op enter om te zoeken