Oplevering volwaardig lab Synergy Health Utrecht

Begin oktober heeft Induct BV een volwaardig lab opgeleverd aan Synergy Health Utrecht BV op een nieuwe locatie in Nieuwegein. Synergy Health Utrecht was begin dit jaar op zoek naar een nieuwe locatie voor hun laboratorium. Deze hebben ze gevonden in de voormalige Technische Unie vestiging in Nieuwegein.

Induct heeft hierbij de schone taak gekregen om het bouwkundig- en installatietechnisch ontwerp voor de gebouwtransformatie te verzorgen en dit ook te realiseren. De deadline voor het project was 1 oktober, omdat Synergy Health Utrecht BV dan van de voormalige locatie moesten vertrekken. Dit betekende dat op deze datum het gehele lab verhuisd en in bedrijf moest zijn. 

In nauwe samenwerking met Synergy Health BV heeft dit in twee maanden tijd geleid tot een compleet ontwerp en kon de opdracht voor de bouw van het lab worden geformaliseerd. Na opdracht is Induct samen met hun partners, waaronder de zusterbedrijven Vink Systemen en Vipe Welding, begonnen met de sloop en bouwwerkzaamheden. De grootste uitdagingen waren vooral het vergroten van de luchtbehandelingscapaciteit en het vergroten van de elektra aansluitingen in combinatie met de strakke planning.

Om de productie van het lab zo veel mogelijk door te laten gaan is tijdens de bouw al begonnen met het gefaseerd inhuizen van lab meubels en lab apparatuur, vanuit de vestiging in Utrecht. Na plaatsing konden deze direct aangesloten en gevalideerd worden. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft ertoe geleid dat de stilstand tot een minimum is beperkt en heeft geleid tot een geslaagde oplevering begin oktober 2021.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Druk op enter om te zoeken

Samenwerken Induct - Vink Groep